Балалар мен жасөспірімдерді тәрбиелеу мен білім беру, балаларды мектепке дейінгі тәрбиелеу мен оқыту объектілері, интернаттар

ЗЕРТТЕУЛЕРДІҢ АТАУЫ

АНЫҚТАЛАТЫН КӨРСЕТКІШТЕР

КЕСТЕ

БАҒАСЫ

ҚАЙТАЛАНУЫ

СЫНАМАЛАР САНЫ

СОМАСЫ

Судың қысқаша химиялық талдауы

Иісі

Жылына 1 рет

270

Всего:

Судың қысқаша химиялық талдауы

Дәмі

Жылына 1 рет

270

Всего:

Судың қысқаша химиялық талдауы

Түсі

Жылына 1 рет

500

Всего:

Судың қысқаша химиялық талдауы

Лайлылығы

Жылына 1 рет

500

Всего:

Судың қысқаша химиялық талдауы

Жалпы кермектігі

Жылына 1 рет

1800

Всего:

Судың қысқаша химиялық талдауы

рН

Жылына 1 рет

1000

Всего:

Судың қысқаша химиялық талдауы

Қалдық бос хлор

Жылына 1 рет

2800

Всего:

Мәзірге сәйкес тағамдардың құнарлылығының бірлігі

Тамақтың құнарлығы

жартыжылда 1 рет

18000

Всего:

Желдетудің тиімділігін зерттеу 5 өлшеу

Жасанды іске қосылатын сору-сыртқа тарту желдеткіші, табиғи желдету

3 жылда 1 рет

2250

Всего:

Жабық жүзу бассейндері және ванналардағы судан алынған сынамалар санитарлық-химиялық зерттеуге 1 сынама (бассейннің таяз және терең жерлерінен)

Иісі

жартыжылда 1 рет

270

Всего:

Жабық жүзу бассейндері және ванналардағы судан алынған сынамалар санитарлық-химиялық зерттеуге 1 сынама (бассейннің таяз және терең жерлерінен)

Түсі

жартыжылда 1 рет

500

Всего:

Жабық жүзу бассейндері және ванналардағы судан алынған сынамалар санитарлық-химиялық зерттеуге 1 сынама (бассейннің таяз және терең жерлерінен)

Лайлылығы

жартыжылда 1 рет

500

Всего:

Жабық жүзу бассейндері және ванналардағы судан алынған сынамалар санитарлық-химиялық зерттеуге 1 сынама (бассейннің таяз және терең жерлерінен)

рН

жартыжылда 1 рет

1034

Всего:

Жабық жүзу бассейндері және ванналардағы судан алынған сынамалар санитарлық-химиялық зерттеуге 1 сынама (бассейннің таяз және терең жерлерінен)

Қалдық бос хлор

1 раз в полугодие

2823

Всего:

Жабық жүзу бассейндері және ванналардағы судан алынған сынамалар санитарлық-химиялық зерттеуге 1 сынама (бассейннің таяз және терең жерлерінен)

Қалдық байланысты хлор

1 раз в полугодие

2075

Всего:

Жабық жүзу бассейндері және ванналардағы судан алынған сынамалар санитарлық-химиялық зерттеуге 1 сынама (бассейннің таяз және терең жерлерінен)

Перманганатты тотығу

1 раз в полугодие

2120

Всего:

Жабық жүзу бассейндері және ванналардағы судан алынған сынамалар санитарлық-химиялық зерттеуге 1 сынама (бассейннің таяз және терең жерлерінен)

Аммиак азоты

1 раз в полугодие

3116

Всего:

Жабық жүзу бассейндері және ванналардағы судан алынған сынамалар санитарлық-химиялық зерттеуге 1 сынама (бассейннің таяз және терең жерлерінен)

Хлоридтер

1 раз в полугодие

3398

Всего:

Жұмыс орындарындағы, компьютерлік және мультимедиялық сыныптардағы, кабинеттердегі электростатикалық өрістің кернеулігі, әрбір жұмыс орны

Электростатикалық өрістің кернеулігі

1 раз в 3 года

2250

Всего:

Жасанды жарықтандыру деңгейі

Табиғи, жасанды жарықтандыру

3 жылда 1 рет

2750

Всего:

Аэроиондар концентрациясының және униполярлық коэффициентінің деңгейі

Аэроиондар концентрациясының және униполярлық коэффициентінің деңгейі, 10 өлшеу

3 жылда 1 рет

2250

Всего:

Жалпы орынжай бойынша

Жергілікті сору және жергілікті сыртқа тарту желдеткіш жүйелері

жылына 1 рет

2250

Всего:

Всего:

Шарт жасау үшін