Денсаулық сақтау объектілері

ЗЕРТТЕУЛЕРДІҢ АТАУЫ

АНЫҚТАЛАТЫН КӨРСЕТКІШТЕР

КЕСТЕ

БАҒАСЫ

ҚАЙТАЛАНУЫ

СЫНАМАЛАР САНЫ

СОМАСЫ

Шайындыларды ішек таяқшалары тобы бактерияларына тексеру (ІТТБ) (10 шайындыға дейін)

ІТТБ

тоқсанына 1 рет

2500

Всего:

Шайындыларды патогенді флораға тексеру (10 шайынды)

Патогенді және шартты-патогенді энтеробактериялар оның ішінде сальмонеллалар

тоқсанына 1 рет

2600

Всего:

Шайындыларды стафилококқа тексеру (10 шайындыға дейін)

St.aureus

тоқсанына 1 рет

2500

Всего:

Мембраналық сүзгілер арқылы ауыз суды микробиологиялық талдау

ЖМС, ЖКБ, ТКБ

тоқсанына 1 рет

4400

Всего:

Диализ суын микробиологиялық талдау

Микроорганизмдердің жалпы саны, бактериялы эндотоксиндер

тоқсанына 1 рет

20000

Всего:

Материалдың стерилдігін анықтау сараптамасы

Аэробты және анаэробты микроорганизмдер, зең және ашытқы саңырауқұлақтар

тоқсанына 1 рет

3800

Всего:

Орынжайдағы ауаның сараптамасы

Микроорганизмдердің жалпы саны, St.aureus, зең саңырауқұлақтары, ашытқы саңырауқұлақтары

тоқсанына 1 рет

4000

Всего:

Маманның баруы

Сағат

3507

Всего:

Всего:

Шарт жасау үшін