Сұлулық салондары

ЗЕРТТЕУЛЕРДІҢ АТАУЫ

АНЫҚТАЛАТЫН КӨРСЕТКІШТЕР

КЕСТЕ

БАҒАСЫ

ҚАЙТАЛАНУЫ

СЫНАМАЛАР САНЫ

СОМАСЫ

Дезинфекциялайтын заттар

Құрғақ препараттардың құрамындағы белсенді хлордың %

тоқсанына 1 рет

1795

Всего:

Дезинфекциялайтын заттар

Ерітінділердің құрамындағы белсенді хлордың %

тоқсанына 1 рет

1643

Всего:

Дезинфекциялайтын заттар

Төрттік аммонийлік қосылыстар

тоқсанына 1 рет

2330

Всего:

Микроклиматтың параметрлері

Ауа қозғалысының температурасы, ылғалдылығы, жылдамдығы

жылына 1 рет

2250

Всего:

Ауа жиілігі ( желдету торларының санына байланысты )

Жасанды іске қосылатын ағынды-сорғылы желдеткіш, табиғи желдету

жылына 1 рет

2250

Всего:

Судық қысқаша химиялық талдауы

Иісі

жылына 1 рет

270

Всего:

Судық қысқаша химиялық талдауы

Дәмі

жылына 1 рет

270

Всего:

Судық қысқаша химиялық талдауы

Түсі

жылына 1 рет

500

Всего:

Судық қысқаша химиялық талдауы

Лайлығы

жылына 1 рет

500

Всего:

Судық қысқаша химиялық талдауы

Жалпы кермектігі

жылына 1 рет

1800

Всего:

Судық қысқаша химиялық талдауы

рН

жылына 1 рет

1000

Всего:

Судық қысқаша химиялық талдауы

Қалдық бос хлор

жылына 1 рет

2800

Всего:

Всего:

Шарт жасау үшін