Бассейндер

ЗЕРТТЕУЛЕРДІҢ АТАУЫ

АНЫҚТАЛАТЫН КӨРСЕТКІШТЕР

КЕСТЕ

БАҒАСЫ

ҚАЙТАЛАНУЫ

СЫНАМАЛАР САНЫ

СОМАСЫ

Дезинфекциялайтын заттар

Құрғақ препараттардың құрамындағы белсенді хлордың %

тоқсанына 1 рет

1795

Всего:

Дезинфекциялайтын заттар

Ерітінділердің құрамындағы белсенді хлордың %

тоқсанына 1 рет

1643

Всего:

Дезинфекциялайтын заттар

Төрттік аммонийлік қосылыстар

тоқсанына 1 рет

2330

Всего:

Микроклиматтың параметрлері

Ауа қозғалысының температурасы, ылғалдылығы, жылдамдығы

тоқсанына 1 рет

2250

Всего:

Ауа жиілігі ( желдету торларының санына байланысты )

Жасанды іске қосылатын ағынды-сорғылы желдеткіш, табиғи желдету

тоқсанына 1 рет

2250

Всего:

Бассейндегі судың санитарлық-химиялық көрсеткіштері

Иісі

тоқсанына 1 рет

270

Всего:

Бассейндегі судың санитарлық-химиялық көрсеткіштері

Түсі

тоқсанына 1 рет

500

Всего:

Бассейндегі судың санитарлық-химиялық көрсеткіштері

Лайлылығы

тоқсанына 1 рет

500

Всего:

Бассейндегі судың санитарлық-химиялық көрсеткіштері

рН

тоқсанына 1 рет

1034

Всего:

Бассейндегі судың санитарлық-химиялық көрсеткіштері

Қалдық бос хлор

тоқсанына 1 рет

2823

Всего:

Бассейндегі судың санитарлық-химиялық көрсеткіштері

Қалдық байланыстағы хлор

тоқсанына 1 рет

2075

Всего:

Бассейндегі судың санитарлық-химиялық көрсеткіштері

Перманганатты қышқылдануы

тоқсанына 1 рет

2120

Всего:

Бассейндегі судың санитарлық-химиялық көрсеткіштері

Аммиак азоты

тоқсанына 1 рет

3116

Всего:

Бассейндегі судың санитарлық-химиялық көрсеткіштері

Хлоридтер

тоқсанына 1 рет

3398

Всего:

Всего:

Шарт жасау үшін